De Hulp Balie

Werk en Inkomen

Begeleiding bij werk, arbeidsconflicten, stages, bij- en omscholing.
Therapeutische herintreding, begeleiding op de arbeidsmarkt in samen spraak met uitkeringsinstanties en/of overheid.